Gebruikersvoorwaarden

Door gebruik te maken van AmaaiAmaai! conformeer je jezelf aan onze Algemene Voorwaarden, privacy statement en deze gebruikersvoorwaarden:

Mocht er aan een van deze voorwaarden niet voldaan worden, dan zal de advertentie worden verwijderd en houden wij ons het recht voor om in ernstige gevallen personen in het vervolg te weren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van reden advertenties te weigeren/verwijderen.

De persoonsgegevens, welke je bij het gebruik van AmaaiAmaai achterlaat, kunnen intern gebruikt worden om je op de hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan AmaaiAmaai, prijsvragen of klantonderzoek.

Wij kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan politie, justitie of aan derden in geval van overtreding van deze voorwaarden of misbruik.

AmaaiAmaai is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en transacties of contacten die daaruit volgen.